Inteligencja emocjonalna w pracy Project Managera

Pojęcie inteligencji emocjonalnej pojawiło się po raz pierwszy w artykule niemieckiego specjalisty w dziedzinie psychiatrii i psychoanalizy, Hanscarla Leunera. Badał on wpływ dzieciństwa, a dokładniej przedwczesnego rozłączenia z matką na problemy kobiet, których doświadczają już w dorosłym życiu. Według jego teorii, kobiety te nie miały możliwości pełnego rozwinięcia swojej inteligencji emocjonalnej. A przez to nie potrafiły pełnić typowych ról przypisywanych płci żeńskiej.

Przez kolejne kilkadziesiąt lat to zagadnienie nie było poruszane w literaturze. Momentem przełomowym było jednak pojawienie się książki Daniela Goleman’a pt. „Inteligencja emocjonalna”. Od czasu jej wydania hasło inteligencja emocjonalna przyjęło się w kulturze popularnej, pojawiając się w magazynach oraz filmach. Oraz nastąpił jego dalszy rozwój, zwłaszcza w obszarze biznesu, przywództwa oraz szeroko pojętego rozwoju pracowników.

Dlatego to pojęcie warto znać. Przynajmniej na podstawowym poziomie.

To czym jest ta inteligencja emocjonalna?

Termin inteligencja emocjonalna odnosi się do działań związanych z rozpoznawaniem, rozumieniem, kontrolą oraz zarządzaniem swoimi stanami emocjonalnymi. Swoimi, ale również innych osób.

Jest to działanie w sposób umożliwiający rozwiązywanie problemów o podłożu emocjonalnym albo zmianę reakcji na konkretne zachowanie. Nie ma definicji, która jednoznacznie przypisuje inteligencję emocjonalną do zbioru cech, kompetencji czy zdolności. Niektórzy uważają ją również za postawę.

Składniki inteligencji emocjonalnej

Według Daniela Goleman do inteligencji emocjonalnej zaliczamy:

  • samoświadomość, czyli umiejętność nazwania „tego co czuję” w momencie występowania danej emocji,
  • umiejętność kontrolowania swoich emocji,
  • zdolność motywowania się, definiowana jako „umiejętność podporządkowania swoich uczuć wybranym przez nas celom”;
  • umiejętność odkładania gratyfikacji w czasie;
  • empatię,
  • oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi.

Według autora „Inteligencji emocjonalnej” wszystkie powyższe kompetencje i umiejętności mogą zostać przez nas rozwinięte, ponieważ w głównej mierze opierają się na wypracowaniu odpowiednich nawyków i reakcji.

Czy inteligencja emocjonalna ma wpływ na sukces?

Istnieje wiele teorii, jak wszędzie. Ale pracując w korporacjach czy małych firmach, mając styczność z dużą ilością osób.. widać, że większość osób nie potrafi radzić sobie z trudnymi emocjami, jak złość czy stres. Brakuje im umiejętności komunikacyjnych czy empatii, przez co pojawia się sporo powtarzających się sytuacji konfliktowych. A skutki są dość opłakane, zwłaszcza dla przedsiębiorstwa. Mianowicie pojawia się brak motywacji oraz spada efektywność zatrudnionych tam osób.

I tu kłania się właśnie inteligencja emocjonalna, a dokładniej komponent świadomego zarządzania swoimi emocjami. Poprzez kontrolowanie naszych zachowań i świadomość myśli czy emocji, które je wywołują, możemy sprawić, że nasze miejsce pracy przestanie być tak bardzo skonfliktowane i pełne nieporozumień. Bo zamiast od razu reagować – będziemy w stanie wybrać odpowiednie działania, dużo korzystniejsze dla naszej przyszłości – zarówno zawodowej, jak i prywatnej.

Z powyższego przykładu widać, że część ze składników inteligencji emocjonalnej może mieć wpływ na sukces. Umiejętności takie jak: odnajdywanie się w zmiennym środowisku o dużych wymaganiach oraz wyrażanie w sposób klarowny swoich potrzeb i opinii, moim zdaniem, są bardzo istotne w codziennym rozwoju kariery zawodowej oraz prowadzeniu spełnionego i szczęśliwego życia. Ale nie tylko moim. Nie bez powodu w korporacjach mamy tyle treningów umiejętności miękkich czy kursów radzenia sobie z napięciem i stresem.

Warto również pamiętać, że zarówno praca, jak i życie prywatne, wzajemnie na siebie wpływają. Nie wierzę w to, że można je zupełnie od siebie oddzielić. W końcu większość naszego czasu spędzamy pracując. Nie wyobrażam sobie odcięcia emocji w jednej ze sfer, bez kosztów dla tej drugiej. To tak jak z trudnymi i przyjemnymi emocjami. Nie będąc w stanie przeżywać trudnych emocji lub wypierając je, nie jesteśmy w stanie odczuwać radości, entuzjazmu. Po prostu nie da się wyłączyć niektórych emocji.

Bez smutku nie zaznalibyśmy smaku radości.

John Green

Tak mi się przypomniał cytat 🙂 Chyba dobrze podsumowuje to co chciałam przekazać.

Kluczowe kompetencje kierownika projektów a IE

Jak nietrudno się domyślić, związek między sukcesem projektu i efektywnością pracy project managera budzi duże zainteresowanie. Zarówno badaczy, jak i firm, które kierowników zatrudniają. Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę hasło „cechy dobrego project managera” wyskoczy nam mnóstwo artykułów i badań na ten temat. Możemy posiłkować się PMBOK’iem, Narodowymi Wytycznymi Kompetencji IPMA i wieloma innymi wykazami.

Jednak, one wszystkie dzielą się na mniej więcej podobne grupy, czyli:

  • umiejętności techniczne, czyli te skupiające się na podstawowych zagadnieniach związanych z wiedzą o zarządzaniu projektami, m.in.: doświadczenie w zarządzaniu projektami, umiejętność zastosowania odpowiedniej metodyki zarządzania projektami, kompetencje w danej dziedzinie, umiejętność zarządzania zakresem, czasem i kosztem projektu i inne;
  • kompetencje związane z „postawą” lub przywództwem (behawioralne), takie jak asertywność, empatia, umiejętność okazywania zaufania, pewność siebie, umiejętność budowana autorytetu, itp.
  • zdolności kontekstowe, czyli te związane z zarządzaniem strategicznym oraz umiejętnościami menadżerskimi, które pozwalają na podejmowanie decyzji, ocenę wpływu działań, dobrą organizację pracy, skuteczną komunikowania się, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i wiele innych zagadnień.

Gdy uważnie przejrzymy sobie obie listy – czyli tą powyższą z kompetencjami menedżera, oraz komponenty inteligencji emocjonalnej to widać, że te umiejętności, cechy, czy zdolności – w dużym stopniu od siebie zależą.

Nie mówię, że wszystkie, ale weźmy przykład. Kierownicy projektów muszą radzić sobie na co dzień z trudnymi emocjami. Stres, napięcie, szybkie tempo zmian. I to jeszcze radzić sobie z nimi w taki sposób, aby ich gorsze samopoczucie nie miało to wpływu osoby z zespołu. I nadal byli przykładem dla innych. W tym celu potrzebują oni zarówno samoświadomości, umiejętności kontrolowania emocji, jak i empatii.. A w zasadzie to wszystkich komponentów inteligencji emocjonalnej. Po to, aby rozpoznawać emocje i myśli, które ich dotyczą, nazywać je i na koniec zaakceptować. Bo to pozwoli im na podjęcie odpowiednich kroków oraz zachowanie dobrych relacji z zespołem.

Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie, rozwój świadomości emocjonalnej to bardzo istotna sprawa. Projekty to relacje. Przede wszystkim współpraca z ludźmi. Codziennie, codziennie, codziennie. Wiedzy technicznej dużo łatwiej się nauczyć niż postępowania z innymi ludźmi. Postępowania ze sobą. Bo od tego wszystko się zaczyna. Od samoświadomości. Dużo łatwiej pracować nad swoimi emocjami i zachowaniami, gdy znamy ich przyczynę. Zmiana tego kosztuje dużo wysiłku, ale efekty są tego warte. Dużo więcej odwagi, łatwości w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, a także poczucia spełnienia 🙂 Nie tylko w pracy, ale przede wszystkim – w życiu prywatnym.

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

Pan Goleman popełnił na ten temat całą książkę 🙂 Ale kluczowe działania takie jak: uświadomienie sobie destrukcyjnych przekonań, praca nad nimi, używanie technik relaksacyjnych, jak medytacja, obniżających poziom niepokoju czy świadomość zachowań nerwowych i zaprzestanie wykonywania – to właśnie sposoby na rozwijanie swojej inteligencji emocjonalnej.

Skutkiem powyższych zabiegów jest obniżenie napięcia i umożliwienie nam wykonywania swoich zadań w sposób efektywny. Bo stres i niepokój, w dużych ilościach, mogą prowadzić do paraliżu. Mogą nas zniechęcić do wykonywania swojej pracy. Możemy ją przez to znienawidzić. Wypalić się.

Poniżej macie jeszcze kilka przykładów działań, które pomogą Wam rozwijać swoje emocjonalne IQ. Może warto spróbować?

Cieszę się, że chcesz być Bliżej Projektów 😉

Do usłyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *